Markax utför markarbetenvid kv Runstenen i Gävle

2016-06-17

Markax har fått i uppdrag av Prenova att utföra markarbeten för Kv Runstenen.

Projektet består i att utföra markarbeten i samband med nybyggnad av totalt 96 bostäder inom Kv. Runstenen 

 

Orden är värd 7,8 MSEK

 

Byggstart juni 2016

 

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning