Fjärrvärme Sandviken

2017-07-12

Markax har fått i uppdrag av Sandviken Energi att utföra fjärrvärmeledningar.

Projektet består att utföra nya fjärrvärmeledningar i Smedsgatan.

Orden är värd 3,5 MSEK

Byggstart augusti 2017.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning