Markax utför markarbeten åt Gästrike Vatten

2017-02-22

 

Markax har fått i uppdrag av Gästrike Vatten att utföra Nya vatten- avlopp- och dagvattenledning som ska ersätta befintliga ledningar på Valbogatan i Gävle.

Projektinformation:
- Projektet avser ca 750m nya vatten, avlopp och dagvattenledning. 
- Projektet ligger längs Valbogatan, Gävle kommun.
- Orden är värd 12 MSEK
- Byggstart april 2017

http://www.gastrikevatten.se/valbogatan

 

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning