Markax utför markarbeten åt JM i Täby

2016-12-12

Markax har fått i uppdrag av JM att utföra markarbeten för kvarteret Spaken i Täby.

Projektet består i att utföra mark, pålning, spont och finplaneringsarbeten

Orden är värd 28 MSEK

Byggstart december 2016

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning