Markax tecknar ramavtal med Gästrike Vatten

2017-02-22

Markax har tecknat ramavtal med Gästrike Vatten avseende mindre markanläggningsarbeten i samband med drift och underhållsåtgärder i befintlig VA-anläggning 

Avtalet omfattar:
- Akuta schakt- och grävarbeten i samband avhjälpande av driftstörningar
- Planerade arbeten i samband med förebyggande underhåll

Avtalsstart 2017-02-01

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning