Markax utför markarbeten i Kungsängen

2017-008-09

Markax har fått i uppdrag av Prenova och Odalen fastigheter att utföra markarbeten i samband med byggnation av vårdboende i Kungsängen.
rojektet består i att utföra markarbeten på totalentreprenad.

Orden är värd 6 MSEK

Byggstart augusti 2017

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning