Markax utför markarbeten i Sandviken

2017-08-11

Markax har fått i uppdrag av Sandvikenhus att utföra Kv. Hattmurklan-
Projektet består i att som totalentreprenör tillgänglighetsanpassa uteplatser och entréer. 

Projektet består i att 
-riva befintliga uteplatser 
-utföra ny uteplatser
-ny entrépartier

Orden är värd ca 10 MSEK i två etapper.

 

Etapp 1 utförs 2017 och etapp utförs 2018.

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning