Markax utför markarbeten i Bromma, Lillsjönäs

2017-08-09

Markax har fått i uppdrag av Wästbygg att utföra markarbeten i Lillsjönäs, Bromma.
Projektet består i att utföra grundläggning, ledningsarbeten och finplaneringen i samband med nyproduktion av bostäder.

Orden är värd 13 MSEK

Byggstart september 2017

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning