Uppdrag åt ByggR1 i Åkersberga

2017-01-29

Markax har fått i uppdrag av ByggR1 att utföra markarbeten för Kv Norrgårdshöjden

Projektet består i att utföra grundläggning och ledningsarbeten för kv Norrgårdshöjden i Åkersberga. 

Orden är värd ca 4 MSEK

Byggstart februari 2018

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning