Markax utför markarbeten i Furuvik

2017-01-15

Markax har fått i uppdrag av Furuviksparken att utföra markarbeten i anslutning till nya hotellbyggnationen.
Projektet består i att utföra strandpromenad sam finplanering runt nya hotellet. 

Orden är värd ca 3,5 MSEK

Byggstart januari 2018

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning