Markax utför markarbeten i Uppsala

2017-01-29

Markax har fått i uppdrag av HMB att utföra markarbeten till HMBs nya kontor i Uppsala.
Projektet består i att utföra mark och grundläggning för HMBs nya kontor i Uppsala. 

Orden är värd ca 2,5 MSEK

Byggstart februari 2018

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning