Fjärrvärmearbeten i Gävle

2018-04-12

Markax har fått i uppdrag av Gävle Energi att utföra Fjärrvärmearbeten.

Projektet består i att utföra fjärrvärmeledningar i delar av Bergsgatan, 
Baldersgatan samt Bobergsplan. 

Orden är värd 5,1 MSEK

Byggstart april/maj 2018


Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning