Gång & Cykelväg i Bomhus

2014-06-15

Markax AB har fått uppdraget att åt Gävle Kommun utföra nybyggnad av GC-väg vid Lillhagen i Bomhus,
delen Fäbodvägen och Depkens väg.
I arbetena ingår bl.a. arbeten med belysning, optokanalisation mm.
 


Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning