Markax utför markarbeten i Kanalstaden i Åkersberga

2015-11-11

Markax har fått i uppdrag av JM att utföra markarbeten för tredje kvarteret i Östra kanalstaden, Galeasen.
Projektet består i att utföra pålning, KC-pelare, grundläggning, finplanering mm

Orden är värd ca 12 MSEK

 
Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning