Uppdrag åt Prenova, Sandviken

2016-03-01

Markax har fått i uppdrag av Prenova att utföra markarbeten för Nya Bruket Etapp 2

Projektet består i att renovera gemensamma ytor som parkeringar, genomfartsvägar, samt grönområden i samband med upprustning av Nya Bruket Etapp 2

Orden är värd 5 MSEK

Byggstart april-maj 2016

 

Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning