Markax utför markarbeten på Nordost, Gävle

2016-03-17

Markax har fått i uppdrag av Valbo Fasad att utföra markarbeten på Nordost.
Projektet består i att utföra upprustning av utemiljöer

Orden är värd 7,5 MSEK
Byggstart april-maj 2016

Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning