2015-10-15

Referensobjekt:

Ekorrbäret, Sätra Gävle

Överblick

Beställare: Älvsbyhus 
Kontraktform: Generalentreprenad
Kontraktssumma: 3.5 MSEK
Genomförande: 2014
Referens:Berndt Henriksson, Älvsbyhus  070-626 30 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektbeskrivning

Objektet avser nytt exploateringsområde. Nybyggnad av VA och gata.
I arbetena ingår bl.a. arbeten med belysning, optokanalisation VA mm.

 

 


För mer information kontakta VD Thomas Gunnarsson på 070 -545 08 38

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning