Warp

Ledningsarbeten

Vi besitter stor erfarenhet av anläggningsuppdrag avs VA och fjärrvärmenät

Läs mer
UIkit

Service

Nyttja vår breda kompetens inom bygg-, mark- & anläggnings-service

Läs Mer
Widgetkit

Bygg & Anlägg

Bygg & Anläggningsarbeten stora som små, huvud-entreprenör eller som UE

Läs mer
Zoo

Asfalt

Vi har ett  väl samman-svetsat team för uppdrag inom asfaltsbeläggning

Läs mer

Cirkulationsplats Västerled-Fredriksgatan Sandviken

2019-03-25

Markax har fått i uppdrag av Sandviken Energi AB att utföra cirkulationsplats Västerled/Fredriksgatan.
Projektet består i att ersätta befintlig fyrvägskorsning Västerled – Fredriksgatan med en cirkulationsplats.
Ingår bl.a. flytt av befintlig och sättning av ny kantsten, flytt av belysningsmaster och -ledningar, flytt- och
komplettering av rännstensbrunnar, skyltningsarbeten mm 

Ordervärdet uppgår till ca 5 500 000 kr Byggstart: Maj 2019

 

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning