Warp

Ledningsarbeten

Vi besitter stor erfarenhet av anläggningsuppdrag avs VA och fjärrvärmenät

Läs mer
UIkit

Service

Nyttja vår breda kompetens inom bygg-, mark- & anläggnings-service

Läs Mer
Widgetkit

Bygg & Anlägg

Bygg & Anläggningsarbeten stora som små, huvud-entreprenör eller som UE

Läs mer
Zoo

Asfalt

Vi har ett  väl samman-svetsat team för uppdrag inom asfaltsbeläggning

Läs mer

Markax utför markarbeten i Solna

2019-03-26

Markax har fått i uppdrag av JM att utföra markarbeten på projekt Råsunda 101, Solna.
Projektet består i att utföra grundläggning, pålning, finplanering samt ledningar.

Ordervärdet uppgår till ca 15 Mkr Byggstart: våren 2019

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning