2019-05-20

Markax har fått i uppdrag av Gävle kommun AB att utföra ombyggnation av Drottninggatan i Gävle.
Projektet innefattar nytt ytskikt och utrustning samt förläggning av ny markvärme, fjärrvärme och fjärrkyla samt VA-ledningar.

Orden är värd 24 000 000 kr 

Byggstart: Juni 2019 och pågår till hösten 2020

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning