2019-03-25

Markax har fått i uppdrag av Sandviken Energi AB att utföra cirkulationsplats Västerled/Fredriksgatan.
Projektet består i att ersätta befintlig fyrvägskorsning Västerled – Fredriksgatan med en cirkulationsplats.
Ingår bl.a. flytt av befintlig och sättning av ny kantsten, flytt av belysningsmaster och -ledningar, flytt- och
komplettering av rännstensbrunnar, skyltningsarbeten mm 

Ordervärdet uppgår till ca 5 500 000 kr Byggstart: Maj 2019

 

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning