2018-04-12

Markax har fått i uppdrag av Gavlegårdarna att utföra Fjärrvärmearbeten.

Projektet omfattar revitaliseringen av utemiljön som påbörjades hösten 2016 med bl a anläggning av växtbäddar med corténkanter  vid balkonger på Norra Köpmangatan 22 samt plantering av ett större vårdträd centralt placerat framför huset. Under 2017 färdigställdes ytan mellan p-huset och N. Köpmangatan 24. 

Arbetet fortsätter under 2018 med ”Cirkusparken”, ytan norr om N. Köpmangatan 24.

Orden är värd 5,7 MSEK

Byggstart maj 2018

 


Mer information lämnas av Thomas Gunnarsson VD.

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning