2019-03-26

Markax har fått i uppdrag av HMB att utföra markarbeten för nya bostäder, kv Trollberget.
Projektet består i att utföra mark, grundläggning och finplanering.

Ordervärdet uppgår till ca 10 Mkr Byggstart: Mars/April 2019

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning