2019-03-26

Markax har fått i uppdrag av JM att utföra markarbeten på projekt Råsunda 101, Solna.
Projektet består i att utföra grundläggning, pålning, finplanering samt ledningar.

Ordervärdet uppgår till ca 15 Mkr Byggstart: våren 2019

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning