2019-04-11

Markax har fått i uppdrag av Sandviken Energi att utföra Fjärrvärmearbeten.
Projektet består i att utföra fjärrvärmeledningar i Björksätra, Sandviken

Orden är värd 4,3 MSEK

Byggstart maj 2019

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning