2019-09-12

Markax har fått i uppdrag av Jernhusen att utföra vatten och avloppsledningar.'
Projektet består i att utföra nya vatten och avloppsledningar åt Jernhusen vid Sörby Urfjäll
Orden är värd ca 1 000 000 kr Byggstart: september 2019 

För ytterligare information kontakta VD Thomas Gunnarsson

 

Bred & djup kompetens

i ny & effektiv förpackning